Krav om personlige data

Krav om personlige data

Parcel4you P/S anvender kun personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne levere forsendelser til privatpersoner. Ved accept af vores forretningsbetingelser accepteres det derfor implicit, at Parcel4you P/S indsamler, behandler og opbevarer modtagerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Parcel4you P/S bruger flere tredjeparter (underdatabehandlere) til forsendelse, og de håndterer udelukkende personoplysninger på vegne af Parcel4you P/S. I henhold til tredjepartsdatabehandlerne (underdatabehandlerne) er det vores krav, at de overholder den gældende persondatalovgivning. Parcel4you P/S har etableret organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Parcel4you P/S opbevarer persondata inden for den tidsramme, der er fastsat ved lov, hvorefter data slettes. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af personoplysningerne og baggrunden for opbevaringen. Persondataloven giver ret til indsigt i egne data, opbevaret hos Parcel4you P/S. Retten til indsigt indebærer, at Parcel4you P/S er forpligtet til at give de registrerede en kopi af deres behandlede personoplysninger efter anmodning fra den virksomhed, hvor produktet oprindeligt blev købt.

Klik her for mere information om vores privatlivs- og datapolitik.